מידע והרשמה לחוגים

 

שעה

יום

כיתה

 

09:00 

שישי 

 

 א'-ב' ; ג'-ו'

15:30

שני וחמישי 

ג'-ו'

16:30 

שני וחמישי 

א'-ב'

18:15 

חמישי 

גני ילדים 3-4

17:30 

חמישי 

גני ילדים 4-6 

 16:30

שני וחמישי 

 קבוצת בנים

 

טירת הכרמל-המרכז למצויינות

שעה

יום

כיתה

 

13:00

חמישי

א'

14:00 

חמישי 

ב'-ג'

15:00 

חמישי 

ד'-ו'

16:00 

חמישי 

 גן חובה וטרום חובה

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר זכרון יוסף:

-ב'

שעה

יום

כיתה

 

13:00

ראשון 

א'-ב'

14:00

ראשון 

ג'-ו'

 17:00

 ראשון

גן חובה וטרום חובה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר נופים:

שעה

יום

כיתה

13:00

שני

א'

14:00 

שני

ב'-ג'

15:00 

שני

ד'-ו'

 17:00

שני

 גן חובה וטרום חובה

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר רמת אלון:

שעה

יום

כיתה

13:00

שני

א'-ב'

14:00 

שני

ג'-ו'

18:10

שלישי

גן חובה וטרום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר רוממה:

שעה

יום

כיתה

17:00

חמישי 

א'-ב'

 

17:00 

חמישי 

ג'-ו'

18:00 

חמישי 

קבוצת בנים

18:00

חמישי 

גנים - טרום חובה וחובה

 

 

 

 

מעופפי נשר:

שעה

יום

כיתה

12:45

רביעי

א'-ב'

13:45

רביעי

ג'-ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר תל חי:

שעה

יום

כיתה

17:00

שלישי

א'-ב'

16:00

שלישי

ג'-ו'

18:00 

שלישי

גן חובה וטרום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר ארלוזרוב:

שעה

יום

כיתה

12:45

שני

א'-ב'

13:45

שני

ג'-ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר המגינים:

שעה

יום

מיקום

17:00

ראשון

 נופים

16:00 

חמישי 

זכרון יוסף

18:10 

שלישי 

רוממה

18:00

שלישי 

ארלוזרוב

 

ילדי הגנים- חובה וטרום חובה:

 

שעה

יום

בית ספר

מתחילים
17:00-18:00
----------------
מתקדמים
18:00-19:00

רביעי 

נופים

 

בנים:

שעה

יום

בית ספר

מתחילות
17:00-18:00
____________
מתקדמות
17:00-18:00

רביעי

נופים

 

קבוצות בנות

שעה

יום

כיתה

13:00

שלישי

א'-ב'

14:00

שלישי

ג'-ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר דוד ילין:

שעה

יום

כיתה

13:00

שלישי

א'-ב'

14:00

שלישי 

ג'-ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר פיכמן בהנהלת ענת שביט:

שעה

יום

כיתה

13:00

שלישי

א'-ב'

14:00

שלישי 

ג'-ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר רמות:

שעה

יום

כיתה

17:00-18:00

חמישי 

כיתות גן, א'

18:00-19:00 

חמישי 

ב'-ו'

מצפה עדי:

052-4420607

 052-4420607