top of page

מידע והרשמה לחוגים מרכזיים

ההרשמה נפתחה!

מידע והרשמה לחוגים

***הגעה לשיעור ניסיון מותנית בהרשמה מראש במערכת ללא צורך בהכנסת אמצעי תשלום***

המרכז למצוינות בהתעמלות ואקרובטיקה 

 מעופפי חיפה, האתגר 4 טירת הכרמל 

שעה
15:15-16:15
16:15-17:15
18:30-19:30
9:00-10:30
17:30-18:15

18:15-19:00

17:15-18:00

20:30-22:00

יום
שני וחמישי
שני וחמישי

שלישי
שישי
חמישי
חמישי

שני

ראשון

כיתה
א-ב; ג-ו

א-ב; ג-ו
א-ו 
א-ו
גן החל מגיל 4
גן החל מגיל 4

גן החל מגיל 4

אימוני בוגרים

מרכז זכרון יוסף

אולם הספורט בי"ס זכרון יוסף, אחוזה

שעה

12:50-13:50
13:50-14:50
14:50-15:50
16:00-16:45

יום

חמישי
חמישי
חמישי
חמישי

כיתה

א
ב-ג
ד-ו; מתקדמים
גן החל מגיל 4

מרכז רוממה 

אולם הספורט בי"ס ניגונים, רוממה

שעה

13:00-14:00
14:00-15:00
17:00-17:50

יום

שני
שני
שלישי

כיתה

א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4

מרכז רמת אלון

 אולם הספורט ביה"ס אלון, רמת אלון 

שעה

13:45-14:45
14:45-15:45
15:45-17:00
17:00-17:45

יום

שני
שני
שני
שני

כיתה

א-ב
ג-ו
נבחרת רמת אלון
גן החל מגיל 4

מרכז רמות

אולם הספורט בי"ס רמות, רמת שאול

שעה

12:40-13:40
13:40-14:40

יום

שלישי
שלישי

כיתה

א-ב
ג-ו

 מרכז הריאלי- אחוזה 

אולם הספורט של חטיבת הביניים 

שעה

16:30-17:30
15:30-16:30
17:30-18:15

יום

רביעי

רביעי

רביעי

כיתה

א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4

מעופפי נשר

אולם הספורט של החטיבה, השיטה 19

שעה

17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-18:45

יום

חמישי

חמישי

חמישי

כיתה

א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4

מרכז קרית שמואל

אולם הספורט של שלוחת המרכז הוותיק, נתיב התנאים 21

שעה

16:15-17:15
15:15-16:15
17:15-18:00

יום

ראשון 
ראשון
ראשון 

 

כיתה

א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4

מרכז מצפה

יוספטל 26, קרית מוצקין 

שעה

17:00-18:00
16:00-17:00
18:00-18:45

יום

רביעי

רביעי

רביעי

כיתה
א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4

מעופפי זכרון יעקב

אולם הספורט תיכון המושבה

שעה

16:30-17:30
15:30-16:30
17:30-18:15

18:15-19:00

יום

שלישי

שלישי

שלישי

שלישי

כיתה

א-ב
ג-ו

גן החל מגיל 4

גן החל מגיל 4

מרכז אחמדיה

אולם הספורט בי"ס אחמדיה, כבביר

שעה

14:20-15:10
15:10-16:00

יום

שלישי

שלישי
 

כיתה

א-ב
ג-ו

 

מעופפי זבולון 

ניצני זבולון, כפר מכבי

שעה
16:00-17:00
16:00-17:00
17:15
-18:00
שני 17:00-19:00
חמישי 17:45-20:00

שני 17:00-20:00
שלישי 15:30-18:30
חמישי 17:45-20:00

יום

שני וחמישי
שני וחמישי
חמישי
שני וחמישי


שני, שלישי וחמישי

כיתה

א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4
נבחרת עתוד
ה


נבחרת בוגרת

מרכז נופים 

אולם הספורט בי"ס נופים, רמת בגין

שעה

13:00-14:00
14:00-15:00
16:45-17:30
15:00-16:45

יום

ראשון
ראשון
ראשון
ראשון

כיתה
א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4
נבחרת עתודה

מרכז נאות פרס

 אולם הספורט בי"ס נאות פרס

שעה

13:15-14:15
14:15-15:15
16:30-17:15

17:15-18:00

יום

ראשון 
ראשון
ראשו
ן

ראשון

כיתה

א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4

גן החל מגיל 4

מרכז דוד ילין

 אולם הספורט בי"ס דוד ילין 

שעה

13:00-14:00
14:00-15:00

יום

שלישי
שלישי

כיתה

א-ב
ג-ו

מרכז תל חי

אולם הספורט בי"ס תל חי, נווה שאנן 

שעה

13:00-14:00
14:00-15:00

יום

רביעי
רביעי

 

כיתה

א-ב
ג-ו

מעופפי רמת ישי

אולם הספורט ברמת ישי

שעה

16:30-17:30
15:00-16:30
17:30-18:15
17:30-18:15

יום

ראשון ורביעי
ראשון ורביעי
ראשון 
רביעי

כיתה

א-ד
נבחרת רמת ישי
גן החל מגיל 4
גן החל מגיל 4

מרכז ארלוזרוב

אולם הספורט בי"ס ארלוזרוב, קרית חיים 

שעה

16:30-17:30
15:30-16:30
18:15-19:
30
17:30-18:15

יום

שלישי
שלישי

שלישי

שלישי

כיתה
א-ב
ג-ו
נבחרת

גן החל מגיל 4

מרכז נבון

אולם הספורט בי"ס נבון, קרית מוצקין 

שעה

13:30-14:20
14:20-15:20

יום

רביעי
רביעי

 

כיתה

א-ב
ג-ו

 

מרכז קרית ביאליק

בית הפועל, קרית ביאליק

שעה

16:30-17:30
15:30-16:30
17:30-18:15
ראשון 17:30-19:00
רביעי 1
8:15-19:30

יום

ראשון ורביעי
ראשון ורביעי 
רביעי
ראשון ורביעי

כיתה

א-ב
ג-ו
גן החל מגיל 4
נבחרת

מרכז פיכמן

אולם הספורט בי"ס פיכמן, רמות רמז

שעה

12:50-13:40
13:40-140

יום

שלישי

שלישי
 

כיתה

א-ב
ג-ו

 

המרכז למצוינות- קבוצות בנים 

מעופפי חיפה, האתגר 4 טירת הכרמל

שעה

15:30-17:00
 

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

יום

שני וחמישי

 

חמישי

חמישי

חמישי

כיתה

נבחרת בנים

 

מתחילים- גיא
מתקדמים- גיא

בוגרים-גיא
 

המרכז למצוינות-מעופפי זבולון
נופים-זכרון יוסף
מאות פרס-מרכז רוממה
דוד ילין-רמת אלון
תל חי-רמות
רמת ישי-הריאלי
ארלוזרוב-נשר
נבון-קרית שמואל
ביאליק-מצפה
פיכמן-זכרון יעקב
אחמדיה
bottom of page